Abstract

The known algorithms for seismic pre-stack depth migration are analyzed. Systematization of various approaches is based on the inverse wavefield extrapolation theory.

Keywords

Inverse wavefield extrapolation, reflection coefficient, Green's function, wave equation, seismic imaging,

Reference

 •  1) Ayzenberg A.M., Klem-Musatov K.D., Ayzenberg M.A., Helle H.B., Peychel Ya., 2006, Integralnye operatory otrazheniya-prelomleniya vmesto koefficientov otrazheniya-prelomleniya - vozmozhnaya perspektiva povysheniya razreshayuschey sposobnosti seysmorazvedki: Geologiya i geofizika. 47, 537-546.

 •  2) Aki K., Richards P., 1983, Kolichestvennaya seysmologiya. Teoriya i metody. T1, T2: M., Mir.

 •  3) Alekseev A.S., 1967, Obratnye dinamicheskie zadachi seysmologii: Nekotorye metody i algoritmy interpretacii geofizicheskih dannyh, red. Lavrentev M.M.: M., Nauka, 9-84.

 •  4) Baranskiy N.L., Starobinec M.E., Korolёv E.K., Inozemcev A.N, Kozlov E.A., 2000, Migraciya i AVO: sosedstvo ili maryazh?: Geofizika, 2, 22-26.

 •  5) Berkaut A., 1986, Migraciya seysmogramm i podavlenie kratnyh voln kak reshenie obratnoy zadachi seysmorazvedki: TIIER, 74, 36-49.

 •  6) Boganik V.N., Bogdanov A.A., Bogdanov A.I. i dr., 1989, Slovar terminov razvedochnoy geofiziki / Pod red. A.I. Bogdanova: M., Nedra.

 •  7) Boganik G.N., Gurvich I.I., 2006, Seysmorazvedka: Tver, AIS.

 •  8) Brehovskih A.M., 1973, Volny v sloistyh sredah: M., Nauka.

 •  9) Vegleyn A.B., 1986, Mnogomernyy seysmicheskiy analiz: migraciya i obratnaya zadacha: Analiz i vydelenie seysmicheskih signalov: M., Mir.

 •  10) Glogovskiy V.M., Langman S.L., Finikov D.B., 1998, Pogruzhenie volnovogo polya - alternativa migracii do summirovaniya: Neftegaz, 1, 165-171.

 •  11) Glogovskiy V.M., FinikovD.B., 1987, Kinematicheskie filtry migracionnyh preobrazovaniy realnyh seysmicheskih nablyudeniy: Issledovaniya i razrabotki v oblasti neftyanoy geofiziki v stranah - chlenah SEV. Tretiy nauchnyy seminar, 1, 338-344.

 •  12) Gogonenkov G.N., Moroz B.P., Pleshkevich A.L., Turchaninov V.I., 2007, Teoreticheskie osnovy i prakticheskoe ispolzovanie otechestvennoy programmy 3D-glubinnoy seysmicheskoy migracii do summirovaniya: Geofizika, 4, 15-24.

 •  13) Goldin S.V., 1992, Ocenka koefficienta otrazheniya pri migracii obmennyh i monotipnyh voln: Geologiya i geofizika, 4, 90-105.

 •  14) Goldin S.V., 2005, Sudba idei: Tehnologii seysmorazvedki, 3, 4-6.

 •  15) Denisov M.S., 2008, Gde zhivut difraktory?: Tehnologii seysmorazvedki, 2, 97-101.

 •  16) Denisov M.S., 2009, O vozmozhnosti obosnovaniya seysmicheskogo principa vzaimnosti dlya plastovoy modeli sredy. Chast 4: Geofizika, 6, 3-13.

 •  17) Denisov M.S., Kurin E.A., 2011, Prodolzhenie volnovogo polya kak osnova postroeniya glubinnyh izobrazheniy v seysmorazvedke: Vychisleniya v geologii, 1, 46-49.

 •  18) Kaufman A.A., Lёvshin A.L., Larner K.L., 2003, Vvedenie v teoriyu geofizicheskih metodov. Chast 4. Akusticheskie i uprugie polya v geofizike: M., Nedra.

 •  19) Klaerbout Dzh. F., 1989, Seysmicheskoe izobrazhenie zemnyh nedr: M., Nedra.

 •  20) Kozlov E.A., 1986, Migracionnye preobrazovaniya v seysmorazvedke: M., Nedra.

 •  21) Kozlov E.A., 2006, Modeli sredy v razvedochnoy seysmologii: Tver, GERS.

 •  22) Leman E., 1991, Teoriya tochechnogo ocenivaniya: M., Nauka.

 •  23) Marmalevskiy N.Ya., Gornyak Z.V., Roganov Yu.V., Ko-styukevich A.S., Merschiy V.V., 2001, Obemnye migracionnye preobrazovaniya v zadache formirovaniya izobrazheniya subvertikalnyh otrazheniy granic: Nauchno-prakticheskaya konferenciya Geomodel, Sbornik tezisov.

 •  24) Petrashen G.I., Nahamkin S.A., 1973, Prodolzhenie volnovyh poley v zadachah seysmorazvedki: L., Nauka.

 •  25) Petrashen G.I., Rudakov A.G., 2008, O nedopustimyh iskazheniyah zakonov prirody v fundamentalnyh zadachah tehnologichnoy seysmorazvedki: Tehnologii seysmorazvedki, 2, 86-94.

 •  26) Polshkov M.K., Kozlov E.A., Meshbey V.I. i dr., 1984, Sistemy registracii i obrabotki dannyh seysmorazvedki: M., Nedra.

 •  27) Riznichenko Yu.V., 1946, Geometricheskaya seysmika sloistyh sred: Trudy Instituta teoreticheskoy geofiziki. T. 2.: M., Gostoptehizdat.

 •  28) Robinson E.A., 1988, Metod migracii v seysmorazvedke: M., Nedra.

 •  29) Timoshin Yu.V., 1972, Osnovy difrakcionnogo preobrazovaniya seysmicheskih zapisey: M., Nedra.

 •  30) Uoters K., 1981, Otrazhatelnaya seysmologiya: M., Mir.

 •  31) Helstrom K., 1963, Statisticheskaya teoriya obnaruzheniya signalov: M., Izd-vo inostr. lit.

 •  32) Cibulchik G.M., 1981, O resheniyah nekotoryh obratnyh zadach dlya volnovogo uravneniya metodom vizualizacii istochnikov: Geologiya i geofizika, 2, 109-119.

 •  33) Cibulchik G.M., 2009, Prodolzhenie uprugih kolebaniy v obraschennom vremeni: Sib. zhurn. vychisl. matematiki. RAN. Sib. otd., Novosibirsk. 12, 341-350.

 •  34) Berkhout A.J., 1980, Seismic migration: Elsevier Scientific Pub. Co. Amsterdam, New York.

 •  35) Berkhout A.J., 1997, Pushing the limits of seismic imaging, Part 1: Prestack migration in terms of double dynamic focusing: Geophysics, 62, 937-954.

 •  36) BerkhoutA.J., VerschuurD.J., 2006, Imaging of multiple reflections: Geophysics, 71, SI209-SI220.

 •  37) Berkhout A.J., Wapenaar C.P.A., Verschuur D.J., 1997, Migration of mode-converted seismic data: 67th Ann. International Meeting, SEG, Expanded Abstracts.

 •  38) Biondi B.L., 2006, 3D seismic imaging: SEG, Investigations in geophysics, 14.

 •  39) Bleistein N., 1987, On the imaging of reflectors in the earth: Geophysics, 52, 931-942.

 •  40) Bleistein N., Cohen J.K., Stockwell J.W., 2001, Mathematics of Multidimensional Seismic Imaging, Migration, and Inversion: Springer-Verlag, New York.

 •  41) Claerbout J.F., 1971, Toward a unified theory of reflector mapping: Geophysics, 36, 467-481.

 •  42) Gardner H.F., Ed., 1985, Migration of seismic data: Geophysics reprint series, 4, SEG.

 •  43) Guitton A., 2002, Shot-profile migration of multiple reflections: 72th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts.

 •  44) Jones I.F., 2010, An introduction to: velocity model building: EAGE Publications. Netherlands.

 •  45) MittetR., 2002, Multiple suppression by prestack reverse time migration - a nail in the coffin: 64th Annual International Meeting, EAGE, Expanded Abstracts.

 •  46) MuijsR., Robertsson J., HolligerK., 2007, Prestack depth migration of primary and surface-related multiple reflections: Part I - Imaging: Geophysics, 72, S59-S69.

 •  47) Schleicher J., Tygel M., Hubral P., 1993, 3D true amplitude finite-offset migration: Geophysics, 58, 1112-1126.

 •  48) Schneider W.A., 1978, Integral formulation for migration in two and three dimensions: Geophysics, 43, 49-76.

 •  49) Shan G., 2003, Source-receiver migration of multiple reflections: 73th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts.

Алгоритмы сейсмической миграции. Часть 1. Миграция как двухшаговая процедура

Денисов М.С.

Аннотация

Проводится анализ известных алгоритмов глубинной сейсмической миграции до суммирования. Систематизация различных подходов осуществляется на основании теории обращенного продолжения волнового поля.

Ключевые слова

Обращенное продолжение поля, коэффициент отражения, функция Грина, волновое уравнение, сейсмическое изображение,

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Денисов М.С. Алгоритмы сейсмической миграции. Часть 1. Миграция как двухшаговая процедура // Геофизика. 2013. № 1. С. 2-10.

Список литературы

 •  1) Айзенберг А.М., Клем-Мусатов К.Д., Айзенберг М.А., Хелле Х.Б., Пейчел Я., 2006, Интегральные операторы отражения-преломления вместо коэффициентов отражения-преломления - возможная перспектива повышения разрешающей способности сейсморазведки: Геология и геофизика. 47, 537-546.

 •  2) Аки К., Ричардс П., 1983, Количественная сейсмология. Теория и методы. Т1, Т2: М., Мир.

 •  3) Алексеев А.С., 1967, Обратные динамические задачи сейсмологии: Некоторые методы и алгоритмы интерпретации геофизических данных, ред. Лаврентьев М.М.: М., Наука, 9-84.

 •  4) Баранский Н.Л., Старобинец М.Е., Королёв Е.К., Иноземцев А.Н, Козлов Е.А., 2000, Миграция и AVO: соседство или марьяж?: Геофизика, 2, 22-26.

 •  5) Беркаут А., 1986, Миграция сейсмограмм и подавление кратных волн как решение обратной задачи сейсморазведки: ТИИЭР, 74, 36-49.

 •  6) Боганик В.Н., Богданов А.А., Богданов А.И. и др., 1989, Словарь терминов разведочной геофизики / Под ред. А.И. Богданова: М., Недра.

 •  7) Боганик Г.Н., Гурвич И.И., 2006, Сейсморазведка: Тверь, АИС.

 •  8) Бреховских А.М., 1973, Волны в слоистых средах: М., Наука.

 •  9) Веглейн А.Б., 1986, Многомерный сейсмический анализ: миграция и обратная задача: Анализ и выделение сейсмических сигналов: М., Мир.

 •  10) Глоговский В.М., Лангман С.Л., Фиников Д.Б., 1998, Погружение волнового поля - альтернатива миграции до суммирования: Нефтегаз, 1, 165-171.

 •  11) Глоговский В.М., ФиниковД.Б., 1987, Кинематические фильтры миграционных преобразований реальных сейсмических наблюдений: Исследования и разработки в области нефтяной геофизики в странах - членах СЭВ. Третий научный семинар, 1, 338-344.

 •  12) Гогоненков Г.Н., Мороз Б.П., Плешкевич А.Л., Турчанинов В.И., 2007, Теоретические основы и практическое использование отечественной программы 3D-глубинной сейсмической миграции до суммирования: Геофизика, 4, 15-24.

 •  13) Гольдин С.В., 1992, Оценка коэффициента отражения при миграции обменных и монотипных волн: Геология и геофизика, 4, 90-105.

 •  14) Гольдин С.В., 2005, Судьба идеи: Технологии сейсморазведки, 3, 4-6.

 •  15) Денисов М.С., 2008, Где живут дифракторы?: Технологии сейсморазведки, 2, 97-101.

 •  16) Денисов М.С., 2009, О возможности обоснования сейсмического принципа взаимности для пластовой модели среды. Часть 4: Геофизика, 6, 3-13.

 •  17) Денисов М.С., Курин Е.А., 2011, Продолжение волнового поля как основа построения глубинных изображений в сейсморазведке: Вычисления в геологии, 1, 46-49.

 •  18) Кауфман А.А., Лёвшин А.Л., Ларнер К.Л., 2003, Введение в теорию геофизических методов. Часть 4. Акустические и упругие поля в геофизике: М., Недра.

 •  19) Клаербоут Дж. Ф., 1989, Сейсмическое изображение земных недр: М., Недра.

 •  20) Козлов Е.А., 1986, Миграционные преобразования в сейсморазведке: М., Недра.

 •  21) Козлов Е.А., 2006, Модели среды в разведочной сейсмологии: Тверь, ГЕРС.

 •  22) Леман Э., 1991, Теория точечного оценивания: М., Наука.

 •  23) Мармалевский Н.Я., Горняк З.В., Роганов Ю.В., Ко-стюкевич А.С., Мерщий В.В., 2001, Объемные миграционные преобразования в задаче формирования изображения субвертикальных отражений границ: Научно-практическая конференция Геомодель, Сборник тезисов.

 •  24) Петрашень Г.И., Нахамкин С.А., 1973, Продолжение волновых полей в задачах сейсморазведки: Л., Наука.

 •  25) Петрашень Г.И., Рудаков А.Г., 2008, О недопустимых искажениях законов природы в фундаментальных задачах технологичной сейсморазведки: Технологии сейсморазведки, 2, 86-94.

 •  26) Полшков М.К., Козлов Е.А., Мешбей В.И. и др., 1984, Системы регистрации и обработки данных сейсморазведки: М., Недра.

 •  27) Ризниченко Ю.В., 1946, Геометрическая сейсмика слоистых сред: Труды Института теоретической геофизики. Т. 2.: М., Гостоптехиздат.

 •  28) Робинсон Э.А., 1988, Метод миграции в сейсморазведке: М., Недра.

 •  29) Тимошин Ю.В., 1972, Основы дифракционного преобразования сейсмических записей: М., Недра.

 •  30) Уотерс К., 1981, Отражательная сейсмология: М., Мир.

 •  31) Хелстром К., 1963, Статистическая теория обнаружения сигналов: М., Изд-во иностр. лит.

 •  32) Цибульчик Г.М., 1981, О решениях некоторых обратных задач для волнового уравнения методом визуализации источников: Геология и геофизика, 2, 109-119.

 •  33) Цибульчик Г.М., 2009, Продолжение упругих колебаний в обращенном времени: Сиб. журн. вычисл. математики. РАН. Сиб. отд., Новосибирск. 12, 341-350.

 •  34) Berkhout A.J., 1980, Seismic migration: Elsevier Scientific Pub. Co. Amsterdam, New York.

 •  35) Berkhout A.J., 1997, Pushing the limits of seismic imaging, Part 1: Prestack migration in terms of double dynamic focusing: Geophysics, 62, 937-954.

 •  36) BerkhoutA.J., VerschuurD.J., 2006, Imaging of multiple reflections: Geophysics, 71, SI209-SI220.

 •  37) Berkhout A.J., Wapenaar C.P.A., Verschuur D.J., 1997, Migration of mode-converted seismic data: 67th Ann. International Meeting, SEG, Expanded Abstracts.

 •  38) Biondi B.L., 2006, 3D seismic imaging: SEG, Investigations in geophysics, 14.

 •  39) Bleistein N., 1987, On the imaging of reflectors in the earth: Geophysics, 52, 931-942.

 •  40) Bleistein N., Cohen J.K., Stockwell J.W., 2001, Mathematics of Multidimensional Seismic Imaging, Migration, and Inversion: Springer-Verlag, New York.

 •  41) Claerbout J.F., 1971, Toward a unified theory of reflector mapping: Geophysics, 36, 467-481.

 •  42) Gardner H.F., Ed., 1985, Migration of seismic data: Geophysics reprint series, 4, SEG.

 •  43) Guitton A., 2002, Shot-profile migration of multiple reflections: 72th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts.

 •  44) Jones I.F., 2010, An introduction to: velocity model building: EAGE Publications. Netherlands.

 •  45) MittetR., 2002, Multiple suppression by prestack reverse time migration - a nail in the coffin: 64th Annual International Meeting, EAGE, Expanded Abstracts.

 •  46) MuijsR., Robertsson J., HolligerK., 2007, Prestack depth migration of primary and surface-related multiple reflections: Part I - Imaging: Geophysics, 72, S59-S69.

 •  47) Schleicher J., Tygel M., Hubral P., 1993, 3D true amplitude finite-offset migration: Geophysics, 58, 1112-1126.

 •  48) Schneider W.A., 1978, Integral formulation for migration in two and three dimensions: Geophysics, 43, 49-76.

 •  49) Shan G., 2003, Source-receiver migration of multiple reflections: 73th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts.