Abstract

Based on a standard complex of well logs are calculated statistical parameters that identify epigenetically converted intervals terrigenous reservoirs, the nature and degree of their transformation, and locate low-resistance layers, lowering the resistivity which is due to conductive minerals. Comparison of statistical parameters with the concentration of minerals, identified by laboratory method, showed the correspondence of these parameters mineral composition of sandstone.

Keywords

Data GIS, low-resistance collector, statistical analysis, the secondary geochemical processes, the secondary epigenesis, hydrocarbons,

Reference

 •  1) Alypshuler SL., Kozyrev B.M. Elektronnyy paramagnitnyy rezonans soedineniy elementov promezhutochnyh grupp. M.: Nauka, 1972. 672 s.

 •  2) Grigorov O.N. Elektrokineticheskie yavleniya. L.: LGU, 1973.199 s.

 •  3) Gudok N.S., Bogdanovich N.N., Martynov V.G. Opredelenie fizicheskih svoystv neftevod o soderzhaschih porod: Ucheb. posobie dlya vuzov. M.: OOO «Nedra-Biznescetr», 2007.592 s.

 •  4) Ezhova A.V. Metodika ocenki neftenasyschennosti nizkoomnyh kollektorov v yurskih otlozheniyah Yugo-Vostoka Zapadno-Sibirskoy plity I Izvestiya TPU 2006. Tom 309. №6. S. 23-26.

 •  5) Zanin Yu.N., Zamiraylova A.G., Eder V.G., Krasavchikov V.O. Redkozemelnye elementy v bazhenovskoy svite Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna // Litosfera. 2011. №6. S. 38-54.

 •  6) Karnyushina E.E. Osnovnye prichiny vozniknoveniya zon karbonatnoy cementacii v tolschah neftegazonosnyh basseynov // Vesti. Mosk. un-ta. Ser. 4. Geologiya. 2012. №5. S. 47-49.

 •  7) Lebedev B,A. Geohimiya epigeneticheskih processov v osadochnyh basseynah. L.: Nedra, 1992.239 s.

 •  8) Lisev V.P. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika: Uchebnoe posobie / Moskovskiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki, statistiki i informatiki. M., 2006. 199 s.

 •  9) Melnik IL. Vydelenie neftenasyschennyh intervalov na osnove pereingerpretacii GIS v nizkoomnyh kollektorah-peschanikah // Neftyanoe hozyaystvo. 2008. №4. S. 34-36.

 •  10) Melnik IL. Geofizicheskie kriterii nizkoomnyh intervalov v zonah migracii neftegazovyh flyuidov // Ka-rotazhnik. 2013. №1. S. 39-56.

 •  11) Melnik IL. Opredelenie intensivnosti vtorichnyh geohimicheskih processov na osnove statisticheskoy interpretacii materialov GIS // Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanyh i gazovyh mestorozhdeniy. 2012. №11. S. 35-40.

 •  12) Melnik IL. Raschet koncentraciy zheleza i kaliya v kollektorah-peschanikah na baze standartnyh metodov GIS // Svidetelstvo o gosudarstvennoy registracii programmy dlya EVM, №2008613040,25 iyunya 2008 g.

 •  13) Melnik IL. Tehnologiya povysheniya informativnosti dannyh GIS s celyu vydeleniya zon nalozhennogo epigeneza v peschanikah-kollektorah // Vestnik Tomskogo GU. 2007. №12. S. 223-227.

 •  14) Melnik IL., Shenberger NA., Kovaleva O.F. Opredelenie neuchtennyh harakteristik elektricheskoy provodimosti nizkoomnyh kollektorov pri interpretacii karotazhnyh diagramm // Geologiya i mineralno-syrevye resursy Sibiri. 2012. №1. S. 63-67.

 •  15) Nedolivko N.M., Ezhova A.V., Perevertaylo T.G., Po-lumogina E.D. Rol dizyunktivnoy tektoniki v formirovanii pustotnogo prostranstva v kollektorah plasta Yu(3 Zapadno-Moiseevskogo uchastka Dvurechenskogo neftyanogo mestorozhdeniya (Tomskaya oblast) // Izvestiya TPU. 2005. Tom 308. №5. S. 47-53.

 •  16) Oshlakova A. S. Analiz geofizicheskih i ekspluatacionnyh dannyh nizkoomnyh kollektorov // Izvestiya TPU. 2011. Tom 315. №1. S. 68-72.

 •  17) Perozio G.N. Epigenez terrigennyh osadochnyh porod Zapadno-Sibirskoy nizmennosti. M.: Nedra, 1971.160 s.

 •  18) Sahibgareev PC. Vtorichnye izmeneniya kollektorov v processe formirovaniya i razrusheniya neftyanyh zalezhey. L.: Nedra, 1989.260 s.

 •  19) Semenov V.V., Melnik I.A, Pitkevich V. T., Sokova K.I., Solonin A.M. Issledovanie nizkoomnyh kollektorov s ispolzovaniem dannyh kernovosh materiala // Geofizika. 2006. №2. S. 42-47.

 •  20) Serdyuk Z.Ya., Vastkovskaya I.Yu., Zubareva L.I i dr. K voprosu vliyaniya postsedimentacionnyh nanomine-ralov na filtracionno-emkostnye svoystva i nefteotdachu produktivnyh plastov Zapadnoy Sibiri: Mezhdunarodnaya akademicheskaya konferenciya «Sostoyanie, tendencii i problemy razvitiya neftegazovogo potenciala Zapadnoy Sibiri» // Tyumen: FGUP «ZapSibNIIGG», 16-18 sentyabrya 2009 g. S. 375-380.

 •  21) Filippov E.M. Yadernaya geofizika. Novosibirsk: Nauka, 1973. T. 1. 513 s.

 •  22) Chikishev A.Yu., Kovaleva N.P., Reznichenko V.A., Shishkin RA. Problema vydeleniya nizkoomnyh kollektorov slozhnogo stroeniya yurskih otlozheniy Kaymysovskogo svoda // NTV OAO «PK» Rosneft». 2008. №1. S. 17-21.

 •  23) Shandybin M.V. Geohimicheskie kriterii ocenki vliyaniya processov nalozhennogo epigeneza na filtracionno-emkostnye svoystva oblomochnyh porod-kollektorov (na primere neftyanyh mestorozhdeniy Tomskoy oblasti) // Dissertaciya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskih nauk. Tomsk: TPU, 2005.179 s.

 •  24) Ellanskiy M.M. Petrofizicheskie osnovy kompleksnoy interpretacii dannyh geofizicheskih issledovaniy skvazhin. M.: GERS, 2001.150 s.

Выявление вторично преобразованных терригенных коллекторов на основе статистической интерпретации материалов ГИС

Мельник И.А.

Аннотация

На базе стандартного комплекса каротажных диаграмм вычисляются статистические параметры, позволяющие выявлять эпигенетически преобразованные интервалы терригенных коллекторов, характер и степень их преобразования, а также выделять низкоомные пласты, понижение УЭС которых обусловлено электропроводящими минералами. Сопоставление статистических параметров с концентрацией минералов, определенных лабораторным способом, показало соответствие данных параметров минеральному составу песчаника.

Ключевые слова

Материалы ГИС, низкоомный интервал, статистический анализ, вторичный геохимический процесс, наложенный эпигенез, углеводороды,

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Мельник И.А. Выявление вторично преобразованных терригенных коллекторов на основе статистической интерпретации материалов ГИС // Геофизика. 2013. № 4. С. 29-35.

Список литературы

 •  1) Алыпшулер СЛ., Козырев Б.М. Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп. М.: Наука, 1972. 672 с.

 •  2) Григоров О.Н. Электрокинетические явления. Л.: ЛГУ, 1973.199 с.

 •  3) Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических свойств нефтевод о содержащих пород: Учеб. пособие для вузов. М.: ООО «Недра-Бизнесцетр», 2007.592 с.

 •  4) Ежова А.В. Методика оценки нефтенасыщенности низкоомных коллекторов в юрских отложениях Юго-Востока Западно-Сибирской плиты И Известия ТПУ 2006. Том 309. №6. С. 23-26.

 •  5) Занин Ю.Н., Замирайлова А.Г., Эдер В.Г., Красавчиков В.О. Редкоземельные элементы в баженовской свите Западно-Сибирского осадочного бассейна // Литосфера. 2011. №6. С. 38-54.

 •  6) Карнюшина Е.Е. Основные причины возникновения зон карбонатной цементации в толщах нефтегазоносных бассейнов // Вести. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2012. №5. С. 47-49.

 •  7) Лебедев Б,А. Геохимия эпигенетических процессов в осадочных бассейнах. Л.: Недра, 1992.239 с.

 •  8) Лисьев В.П. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М., 2006. 199 с.

 •  9) Мельник ИЛ. Выделение нефтенасыщенных интервалов на основе переингерпретации ГИС в низкоомных коллекторах-песчаниках // Нефтяное хозяйство. 2008. №4. С. 34-36.

 •  10) Мельник ИЛ. Геофизические критерии низкоомных интервалов в зонах миграции нефтегазовых флюидов // Ка-ротажник. 2013. №1. С. 39-56.

 •  11) Мельник ИЛ. Определение интенсивности вторичных геохимических процессов на основе статистической интерпретации материалов ГИС // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2012. №11. С. 35-40.

 •  12) Мельник ИЛ. Расчет концентраций железа и калия в коллекторах-песчаниках на базе стандартных методов ГИС // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, №2008613040,25 июня 2008 г.

 •  13) Мельник ИЛ. Технология повышения информативности данных ГИС с целью выделения зон наложенного эпигенеза в песчаниках-коллекторах // Вестник Томского ГУ. 2007. №12. С. 223-227.

 •  14) Мельник ИЛ., Шенбергер НА., Ковалева О.Ф. Определение неучтенных характеристик электрической проводимости низкоомных коллекторов при интерпретации каротажных диаграмм // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2012. №1. С. 63-67.

 •  15) Недоливко Н.М., Ежова А.В., Перевертайло Т.Г., По-лумогина Е.Д. Роль дизъюнктивной тектоники в формировании пустотного пространства в коллекторах пласта Ю(3 Западно-Моисеевского участка Двуреченского нефтяного месторождения (Томская область) // Известия ТПУ. 2005. Том 308. №5. С. 47-53.

 •  16) Ошлакова А. С. Анализ геофизических и эксплуатационных данных низкоомных коллекторов // Известия ТПУ. 2011. Том 315. №1. С. 68-72.

 •  17) Перозио Г.Н. Эпигенез терригенных осадочных пород Западно-Сибирской низменности. М.: Недра, 1971.160 с.

 •  18) Сахибгареев PC. Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей. Л.: Недра, 1989.260 с.

 •  19) Семенов В.В., Мельник И.А, Питкевич В. Т., Сокова К.И., Солонин А.М. Исследование низкоомных коллекторов с использованием данных керновош материала // Геофизика. 2006. №2. С. 42-47.

 •  20) Сердюк З.Я., Вастьковская И.Ю., Зубарева Л.И и др. К вопросу влияния постседиментационных наномине-ралов на фильтрационно-емкостные свойства и нефтеотдачу продуктивных пластов Западной Сибири: Международная академическая конференция «Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири» // Тюмень: ФГУП «ЗапСибНИИГГ», 16-18 сентября 2009 г. С. 375-380.

 •  21) Филиппов Е.М. Ядерная геофизика. Новосибирск: Наука, 1973. Т. 1. 513 с.

 •  22) Чикишев А.Ю., Ковалева Н.П., Резниченко В.А., Шишкин РА. Проблема выделения низкоомных коллекторов сложного строения юрских отложений Каймысовского свода // НТВ ОАО «ПК» Роснефть». 2008. №1. С. 17-21.

 •  23) Шандыбин М.В. Геохимические критерии оценки влияния процессов наложенного эпигенеза на фильтрационно-емкостные свойства обломочных пород-коллекторов (на примере нефтяных месторождений Томской области) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Томск: ТПУ, 2005.179 с.

 •  24) Элланский М.М. Петрофизические основы комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин. М.: ГЕРС, 2001.150 с.