Abstract

In article the possibilities of marine magnetic surveys at work on oil and gas deposits are considered. Influence of deposits on the anomalous magnetic fields appears as weak (micromagnetic) anomalies, which looks as areas of high-frequency magnetic fields against a smooth low-frequency field. A special technique of processing of the magnetic data based on spatial-frequency analysis allows performing the separation and analysis of these anomalies. The technique is tested on the perspective areas of the Northern and Central Caspian.

Keywords

oil and gas deposits, the magnetic data, spatial-frequency analysis, Caspian,

Reference

 •  1) Babayanc Ya. S., Bloh Yu. I., Bush V. A., Trusov A. A., 2006, Interpretaciya aerogeofizicheskih dannyh pri poiskah mestorozhdeniy nefti i gaza: Razvedka i ohrana nedr, 5, 8 - 13.

 •  2) Berezkin V. M., Kirichek M. A., Kunarev A. A., 1978, Primenenie geofizicheskih metodov razvedki dlya pryamyh poiskov mestorozhdeniy nefti i gaza: M., Nedra.

 •  3) Berezkin V. A/., Loschakov A. A/., Nikolaev A7. I., 1982. Primenenie magnitorazvedki dlya poiskov mestorozhdeniy nefti i gaza: Prikladnaya geofizika, 103, 128 - 136.

 •  4) Bogoyavlenskiy V. I. 2009, Neftegazonosnost i geologo-geofizicheskaya izuchennost Kaspiyskogo regiona: Burenie i neft, 6, 18 - 20.

 •  5) Bychkov S. G., 2005, Sovremennye tehnologii interpretacii gravimetricheskih dannyh pri issledovaniyah na neft i gaz: Neftegazovoe delo, http://www.ogbus.ru.

 •  6) Glumov I. F., Malovickiy Ya. P., Novikov A. A., Senin B. V., 2004, Regionalnaya geologiya i neftegazonosnost Kaspiyskogo morya: M., Nedra-Biznescentr.

 •  7) Gordin V. M., 2004, Ocherki po istorii geomagnitnyh izmereniy: M., IFZ RAN, 79-81.

 •  8) Gorodnickiy A. M., Filin A. M., Malyutin Yu. D., 2004. Morskaya magnitnaya gradientnaya semka: M., VNIRO.

 •  9) Korn G., Korn G., 1973, Spravochnik po matematike (dlya nauchnyh rabotnikov i inzhenerov): M., Nauka.

 •  10) Kulikov G. N., Mavrichev V. G., 1995, Aeromagnitorazvedka na neft i gaz: Geofiziki, 2, 37 - 42.

 •  11) Maganov R. U., Novikov A. A., Cheloyanc D. K., Bogdanov G. A., 2004, Kompleksnye geologo-geofizicheskie issledovaniya akvatorii rossiyskogo sektora Kaspiyskogo morya i effektivnost osvoeniya neftyanyh i gazovyh resursov: Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanyh i gazovyh mestorozhdeniy, 12. 48 - 55.

 •  12) Mezhdunarodnaya tektonicheskaya karta Kaspiyskogo morya i ego obramleniya. Obyasnitelnaya zapiska: 2003, M., Nauchnyy mir.

 •  13) Merkulov V. P., 2002, Magnitnye polya mestorozhdeniy nefti i gaza i vozmozhnosti ih ispolzovaniya pri kartirovanii zalezhey uglevodorodov: Izvestiya Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 305, 6, 218 - 224.

 •  14) Nikitin A. A., Petrov A. V., Zinovkin S. V., 2007, Razvitie statisticheskih priemov obrabotki i interpretacii geofizicheskih poley v kompyuternoy tehnologii KOSKAD 3D: Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Geologiya i razvedka, 6, 68 - 74.

 •  15) Petuhov Yu. M., Semevskiy R. B., 2009, Reshenie zadachi magnitnoy semki putem integrirovaniya komponent gradienta magnitnogo polya Zemli: Geomagnetizm i aeronomiya, 49, 1, 46 - 48.

 •  16) Revyakin P. S., Brodovoy V. V., Revyakina E. A., 1986, Vysokotochnaya magnitorazvedka: M., Nedra.

 •  17) Roze E. Ya., 1975, Ocenka oshibok gradientometra za schet prostranstvennoy nestabilnosti ego bazy: Geomagnetizm i aeronomiya, 15, 3, 581 - 583.

 •  18) Roze E. Ya., 1978, Ob integrirovanii dannyh gradientometra: Geomagnetizm i aeronomiya, 18, 5, 948 - 951.

 •  19) Semevskiy R. B., 1972, Vozmozhnosti ispolzovaniya differencialnyh magnitometrov s podvizhnogo osnovaniya: Geofizicheskaya apparatura, 50, 14 - 19.

 •  20) Semevskiy R. B., 1979, Ocenka pogreshnostey izmereniy buksiruemym magnitnym gradientometrom: Geofizicheskaya apparatura, 69, 84 - 94.

 •  21) Semevskiy R. B.} Demin B. Ya., 1981, Eksperimentalnye issledovaniya shumov differencialnogo buksiruemogo magnitometra: Geofizicheskaya apparatura, 74, 12-21.

 •  22) Semevskiy R. B., Averkiev V. V., Yarockiy V. A., 2002, Specialnaya magnitometriya: SPb, Nauka.

 •  23) Uglov B. D., Lygin V. A., 1988, O stabilnosti geometricheskih parametrov sistem buksirovki morskih differencialnyh magnitometrov: Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 4. Geologiya, 6. 89 - 93.

 •  24) Fedorov D. L. Kulakov S. Ya., 2004, Zony neftegazonakop-leniya v Srednem i Severnom Kaspii: Izvestiya sekcii nauk o Zemle RAEN, 12, 1 13 - 122.

 •  25) Chernov A. A., Kolesov V. V., 2004, Obnaruzhenie i kartirovanie zalezhey UV po ih proyavleniyam v geopotencialnyh polyah: Geofizika. Specvyp. Pangeya - 10 let, 41 - 49.

 •  26) Donovan G. J., Forgey R. L., Roberts A. A., 1979, Aeromagnetic detection of digenetic magnetite over oil fields: AAPG Bull., 63, 2, 245 - 248.

 •  27) Donovan T. J. Hendricks J. D. Roberts A. A., Eliason P. T. 1994, Low-altitude aeromagnetic reconnaissance for petroleum in the Arctic National Wildlife Refuge, Alaska: Geophysics, 49, 8, 1338 - 1353.

 •  28) http://www.wdcb.ru/sep/lithosphere/Caspian-Sea/caspsea.ru.html.

 •  29) Nabighian M. N., 1972, The analytic signal of two-dimensional magnetic bodies with polygonal cross-section: Its properties and use for automated anomaly interpretation: Geophysics, 37, 507 - 517.

 •  30) Parker R., Huestis S., 1974, The inversion of magnetic anomalies in the presence of topography: Journal of Geophysical Research, 79, 1587 - 1593.

 •  31) Pignatelli A., Nicolasi /., Chiappini M., 2007, An alternative 3D inversion method for magnetic anomalies with depth resolution: Annals of Geophysics, 49, 4/5, 1021 - 1027.

 •  32) Portniaguine O., Zhdanov M. S., 1999, Focusing geophysical inversion images: Geophysics, 64, 3, 874 - 887.

 •  33) Pirson S. U., 1978, Computerized magneto electric exploration-case history Giddings field in Texas: Oil and Gas J. 76, 25, 168 - 178.

 •  34) Reynolds R. LFishman N. S., Hudson M. A’., 1991, Sources of aeromagnctic anomalies over Cement oil field (Oklahoma), Simpson oil field (Alaska) and Wyoming-Igano-Utah thrust belt: Geophysics, 56, 606 - 617.

Методики обработки и интерпретации морских магнитных данных при работах на месторождениях нефти и газа на мелководье

Иваненко А.Н. Брусиловский Ю.В. Филин А.М. Шишкина Н.А.

Аннотация

В статье рассматриваются возможности крупномасштабных морских магнитных съёмок при работах на месторождениях нефти и газа на мелководье. Влияние залежей на аномальные магнитные поля проявляется в виде слабых (микромагнитных) аномалий, представляющих собой участки высокочастотного магнитного поля на фоне плавного низкочастотного поля. Специальная методика обработки магнитных данных на базе пространственно-частотного анализа позволяет выполнить разделение и анализ этих аномалий. Методика опробована на перспективных площадях Северного и Среднего Каспия.

Финансирование

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта №11-05-00280.

Ключевые слова

месторождениях нефти и газа на мелководье, обработка магнитных данных, пространственно-частотный анализ,

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Иваненко А.Н. Брусиловский Ю.В. Филин А.М. Шишкина Н.А. Методики обработки и интерпретации морских магнитных данных при работах на месторождениях нефти и газа на мелководье // Геофизика. 2012. № 3. С. 60-70.

Список литературы

 •  1) Бабаянц Я. С., Блох Ю. И., Буш В. А., Трусов А. А., 2006, Интерпретация аэрогеофизических данных при поисках месторождений нефти и газа: Разведка и охрана недр, 5, 8 - 13.

 •  2) Березкин В. М., Киричек М. А., Кунарев А. А., 1978, Применение геофизических методов разведки для прямых поисков месторождений нефти и газа: М., Недра.

 •  3) Березкин В. А/., Лощаков А. А/., Николаев А7. И., 1982. Применение магниторазведки для поисков месторождений нефти и газа: Прикладная геофизика, 103, 128 - 136.

 •  4) Богоявленский В. И. 2009, Нефтегазоносность и геолого-геофизическая изученность Каспийского региона: Бурение и нефть, 6, 18 - 20.

 •  5) Бычков С. Г., 2005, Современные технологии интерпретации гравиметрических данных при исследованиях на нефть и газ: Нефтегазовое дело, http://www.ogbus.ru.

 •  6) Глумов И. Ф., Маловицкий Я. П., Новиков А. А., Сенин Б. В., 2004, Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря: М., Недра-Бизнесцентр.

 •  7) Гордин В. М., 2004, Очерки по истории геомагнитных измерений: М., ИФЗ РАН, 79-81.

 •  8) Городницкий А. М., Филин А. М., Малютин Ю. Д., 2004. Морская магнитная градиентная съемка: М., ВНИРО.

 •  9) Корн Г., Корн Г., 1973, Справочник по математике (для научных работников и инженеров): М., Наука.

 •  10) Куликов Г. Н., Мавричев В. Г., 1995, Аэромагниторазведка на нефть и газ: Геофизики, 2, 37 - 42.

 •  11) Маганов Р. У., Новиков А. А., Челоянц Д. К., Богданов Г. А., 2004, Комплексные геолого-геофизические исследования акватории российского сектора Каспийского моря и эффективность освоения нефтяных и газовых ресурсов: Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 12. 48 - 55.

 •  12) Международная тектоническая карта Каспийского моря и его обрамления. Объяснительная записка: 2003, М., Научный мир.

 •  13) Меркулов В. П., 2002, Магнитные поля месторождений нефти и газа и возможности их использования при картировании залежей углеводородов: Известия Томского политехнического университета, 305, 6, 218 - 224.

 •  14) Никитин А. А., Петров А. В., Зиновкин С. В., 2007, Развитие статистических приемов обработки и интерпретации геофизических полей в компьютерной технологии КОСКАД 3D: Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 6, 68 - 74.

 •  15) Петухов Ю. М., Семевский Р. Б., 2009, Решение задачи магнитной съемки путем интегрирования компонент градиента магнитного поля Земли: Геомагнетизм и аэрономия, 49, 1, 46 - 48.

 •  16) Ревякин П. С., Бродовой В. В., Ревякина Э. А., 1986, Высокоточная магниторазведка: М., Недра.

 •  17) Розе Е. Я., 1975, Оценка ошибок градиентометра за счет пространственной нестабильности его базы: Геомагнетизм и аэрономия, 15, 3, 581 - 583.

 •  18) Розе Е. Я., 1978, Об интегрировании данных градиентометра: Геомагнетизм и аэрономия, 18, 5, 948 - 951.

 •  19) Семевский Р. Б., 1972, Возможности использования дифференциальных магнитометров с подвижного основания: Геофизическая аппаратура, 50, 14 - 19.

 •  20) Семевский Р. Б., 1979, Оценка погрешностей измерений буксируемым магнитным градиентометром: Геофизическая аппаратура, 69, 84 - 94.

 •  21) Семевский Р. Б.} Демин Б. Я., 1981, Экспериментальные исследования шумов дифференциального буксируемого магнитометра: Геофизическая аппаратура, 74, 12-21.

 •  22) Семевский Р. Б., Аверкиев В. В., Яроцкий В. А., 2002, Специальная магнитометрия: СПб, Наука.

 •  23) Углов Б. Д., Лыгин В. А., 1988, О стабильности геометрических параметров систем буксировки морских дифференциальных магнитометров: Вестник Московского университета. Сер. 4. Геология, 6. 89 - 93.

 •  24) Федоров Д. Л. Кулаков С. Я., 2004, Зоны нефтегазонакоп-ления в Среднем и Северном Каспии: Известия секции наук о Земле РАЕН, 12, 1 13 - 122.

 •  25) Чернов А. А., Колесов В. В., 2004, Обнаружение и картирование залежей УВ по их проявлениям в геопотенциальных полях: Геофизика. Спецвып. Пангея - 10 лет, 41 - 49.

 •  26) Donovan Г. J., Forgey R. L., Roberts А. А., 1979, Aeromagnetic detection of digenetic magnetite over oil fields: AAPG Bull., 63, 2, 245 - 248.

 •  27) Donovan T. J. Hendricks J. D. Roberts A. A., Eliason P. T. 1994, Low-altitude aeromagnetic reconnaissance for petroleum in the Arctic National Wildlife Refuge, Alaska: Geophysics, 49, 8, 1338 - 1353.

 •  28) http://www.wdcb.ru/sep/lithosphere/Caspian-Sea/caspsea.ru.html.

 •  29) Nabighian М. N., 1972, The analytic signal of two-dimensional magnetic bodies with polygonal cross-section: Its properties and use for automated anomaly interpretation: Geophysics, 37, 507 - 517.

 •  30) Parker R., Huestis S., 1974, The inversion of magnetic anomalies in the presence of topography: Journal of Geophysical Research, 79, 1587 - 1593.

 •  31) Pignatelli A., Nicolasi /., Chiappini M., 2007, An alternative 3D inversion method for magnetic anomalies with depth resolution: Annals of Geophysics, 49, 4/5, 1021 - 1027.

 •  32) Portniaguine O., Zhdanov M. S., 1999, Focusing geophysical inversion images: Geophysics, 64, 3, 874 - 887.

 •  33) Pirson S. У., 1978, Computerized magneto electric exploration-case history Giddings field in Texas: Oil and Gas J. 76, 25, 168 - 178.

 •  34) Reynolds R. LFishman N. S., Hudson M. A’., 1991, Sources of aeromagnctic anomalies over Cement oil field (Oklahoma), Simpson oil field (Alaska) and Wyoming-Igano-Utah thrust belt: Geophysics, 56, 606 - 617.